ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

на придбання продукції Інтернет-магазину ProSound

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір є публічною офертою ( відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про рекламу», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист персональних даних» та згідно з Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103), і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин.

1.2. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

– факт реєстрації Покупця на Веб-сайті Продавця та/або оформлення Замовлення на веб-сайті https://pro-sound.com.ua;

– оплата на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту https://pro-sound.com.ua;

– письмове (в т. ч. в електронній формі, засобами електронної пошти) повідомлення Покупця про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https://pro-sound.com.ua;

– проставлення відміток, заповнення відповідних електронних форм про прийняття умов цього Договору на відповідних сторінках Веб-сайту https://pro-sound.com.ua.

1.3. Приймаючи даний Договір, Покупець підтверджує що:

- інформація, яка надається Покупцем під час оформлення замовлення Товарів або послуг є правильною та актуальною;

- цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також, для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без будь-якого додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий;

- надана Покупцем контактна інформація може бути використана з метою інформування про зміни у роботі, акційні пропозиції чи іншу інформацію пов’язану з діяльністю Продавця.

1.4. Укладаючи цей Договір Покупець автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Товари, встановлених Продавцем умов реалізації Товару, його оплати, доставки. Одночасно Покупець автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору, положеннями і правилами, які розміщенні на відповідних сторінках Веб-сайту https://pro-sound.com.ua.

1.5. Якщо Покупець не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також вправі не оформлювати замовлення Товарів або послуг за цим Договором.

На підставі вищезазначеного Покупцю рекомендовано уважно ознайомтесь з даним Договором.

В Договорі, якщо зміст не потребує іншого, терміни слід тлумачити наступним чином:

«Оферта» - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій особі, з метою укласти цей Договір, на існуючих умовах, зазначених у Договорі.

«Товар»- перелік найменувань асортименту, представлений на офіційному сайті Продавця https://pro-sound.com.ua але не обмежується тільки сайтом.

«Продавець» - компанія, що реалізує Товар/послуги, представлені в Інтернет-магазині на сайті https://pro-sound.com.ua але не обмежується тільки сайтом.

«Уповноважений представник» – фізична особа чи юридична особа, яка, на підставі довіреності, має право на вчинення відповідних дій від імені другої сторони, яку вона представляє.

«Покупець» - фізична, або юридична особа, що вступили у договірні відносини із Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.

«Акцепт» - повне та беззаперечне прийняття Покупцем умов Договору.

«Замовлення»- окремі позиції із асортиментного переліку Товару/послуги, вказані Покупцем при розміщенні замовлення на інтернет-сайті Продавця https://pro-sound.com.ua або замовлені будь-яким іншим способом.

«Кур’єрська доставка» - безпосередня передача Товару від працівника служби доставки, або від працівника Продавця, або від іншої уповноваженої Продавцем особи Покупцю в місці, вказаному Покупцем як адреса доставки, на платній або безкоштовній умовах.

«Інтернет-магазин» - веб-сторінка Продавця https://pro-sound.com.ua.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим договором Продавець зобов'язується передати у власність Покупця обрані Покупцем за зразком, описом, каталогом тощо, Товар/послуги, а Покупець зобов’язується оплатити та отримати такі Товари/послуги на умовах цього Договору.

2.2. Даний Договір є офіційним документом Продавця і є невідємною частиною Оферти. Чинна версія Договору розміщена на офіційній веб-сторінці Продавця https://pro-sound.com.ua.

  1. Суттєві умови Договору, у тому числі, але не виключно: найменування та вартість Товару/послуги, умови оплати, строк поставки, порядок та вартість доставки узгоджуються Сторонами при розміщенні Замовлення і вказуються у відповідних електронних та розрахункових документах (товарному, фіскальному чеку), що становить невід’ємну частину Договору та/або замовленні на доставку.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

3.1. Продавець зобов’язаний:

- виконувати умови даного Договору;

- надати Покупцю Товар належної якості;

- об’єктивно інформувати Продавця про Товар на Веб-сайті https://pro-sound.com.ua;

- не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

- надати Покупцю можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті Продавця https://pro-sound.com.ua. Обсяг консультацій може обмежуватись, але не виключно, конкретними питаннями, пов’язаними із характеристиками Товару та/або виконанням Замовлення.

3.1.2. Продавець має право:

- в односторонньому порядку призупинити виконання умов за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору;

- змінювати даний Договір в односторонньому порядку до моменту його акцепту;

- відмовитися від виконання укладеного Договору у випадку виявлення факту надання Покупцем недостовірної інформації; не здійснення Покупцем оплати товару; неотримання Товару в узгодженому місці та час; та/або допущення інших недобросовісних дій, які можуть мати наслідком ускладнення для Продавця або неможливість виконання цього Договору;

- інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

3.2. Покупець зобов’язаний:

- належним чином ознайомитись зі змістом Договору, умовами оплати і доставки Товару на сайті Продавця https://pro-sound.com.ua;

- своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;

- добросовісно користуватися наданими йому правами, дотримуватися умов Договору та діючого законодавства при взаємодії із Продавцем, службою доставки.

3.2.1. Покупець має право:

- оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту https://pro-sound.com.ua;

- вимагати від Продавця надання Товару відповідно до умов цього Договору;

- інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Факт оформлення Замовлення та/або отримання рахунку на оплату Покупцем, як самостійно, так і в інший запропонований Продавцем спосіб, є беззаперечним прийняттям умов даного Договору, і Покупець надалі виступає як особа, що вступила з Продавцем у договірні відносини. При цьому, Покупець самостійно ознайомлюється з умовами Договору, і Продавець не зобов’язаний додатково чи у інший спосіб інформувати Покупця про наявність договору окрім як його публікації на сайті https://pro-sound.com.ua.

4.2. Покупець самостійно та за власним бажанням може оформити Замовлення на відповідній сторінці веб-сайту https://pro-sound.com.ua шляхом додавання Товару у віртуальний кошик за допомогою натискання відповідної кнопки “У кошик”, та/або оформити замовлення зв’язавшись по телефону, вказаному у розділі контактів Веб-сайту https://pro-sound.com.ua.

4.3. Строк обробки Продавцем Замовлення - до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.

4.4. Оферта вступає в силу з моменту її розміщення Продавцем на Веб-сайті https://pro-sound.com.ua.

4.5. Покупець до передання Товару має право відмовитися від Договору за умови відшкодування Продавцеві витрат, пов'язаних із вчиненням дій щодо виконання Договору, зокрема, відшкодуванню підлягає вартість доставки товару за адресою, вказаною Покупцем у замовленні.

 

5. ЦІНА ДОГОВОРУ

5.1. Ціни в Інтернет-магазині вказані в національній валюті України (гривня) з урахуванням ПДВ за одиницю Товару/послуги відповідно до існуючого прейскуранту.

5.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару/послуги до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця.

5.3. Остаточною є ціна вказана, в розділі Інтернет-магазину на сайті https://pro-sound.com.ua при безготівковому розрахунку банківською картою у відповідному розділі на сайті https://pro-sound.com.ua або ціна вказана у відповідному розділі на сайті https://pro-sound.com.ua на момент отримання Покупцем номеру рахунку при сплаті за допомогою платіжних терміналів Ibox або платіжних терміналів Приватбанк, або ціна вказана у виставленому рахунку. При цьому рахунок, який отримує Покупець, або рахунок номер якого був наданий Покупцю на сайті www.muztorg.ua є дійсним протягом 2х (двох) робочих днів з моменту його виставлення/отримання номеру рахунку на сайті, якщо інше не вказано в самому рахунку.

5.4. Ціни вказані на сайті https://pro-sound.com.ua можуть носити ознайомчий характер.

5.5. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Покупцем Товарів/послуг.

 

6. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Оплата товарів та послуг, що надаються Інтернет-магазином здійснюється у національній валюті України у відповідності з цінами та тарифами, встановленими на момент купівлі товарів або отримання послуг.

6.2. Оплата товарів та послуг, що надаються Інтернет-магазином, здійснюється у відповідності до розділу «Оплата та доставка» або аналогічному розділі, опублікованому на сайті https://pro-sound.com.ua. Оплата зараховується тільки при умові дотримання порядку, опублікованому на вказаному сайті.

6.3. У випадку не оплати або не повної оплати, або несвоєчасної оплати Інтернет-магазин залишає за собою право ненадання Товару або послуги, призупинення або повного невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дій. При цьому, Продавець зобов’язаний докласти належних зусиль для того щоб поінформувати Покупця про настання такої/таких подій та поінформувати про можливі заходи щодо їх усунення, з метою належного оформлення Замовлення та прийняття його до виконання Продавцем.

6.4. Товари та послуги гарантуються і надаються тільки по факту отримання повної оплати Продавцем, що означає сплату 100% вартості замовленого Товару або послуги згідно діючих цін на момент оформлення Замовлення. До моменту отримання оплати, згідно положень цього пункту, Продавець не несе ніяких обов’язків перед Покупцем щодо Товарів та послуг замовлених Покупцем.

6.5. Моментом оплати Товару вважається виконаним час зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

6.6. Перед здійсненням поставки Товару Покупцю, співробітники Інтернет-магазину та/або кур’єр, та/або будь-яка інша третя сторона яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару (платіжне доручення, квитанція про сплату тощо).

6.7. Покупець самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для сплати та отримання Товару Продавця за цим Договором (наприклад, комісії банку, послуги служби доставки, доступу до мережі Інтернет та інші).

 

7. ДОСТАВКА ТА ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТОВАР

7.1. Поставка замовленого Товару здійснюється згідно умов вказаних на сайті Інтернет-магазину https://pro-sound.com.ua в розділах «Доставка та оплата» або аналогічному розділі.

7.2. Терміни і час доставки або відправки Товару узгоджуються окремо при оформленні Замовлення.

7.3. Покупець має право змінити час, місце та/або адресу доставки придбаного Товару, повідомивши про це Продавця не пізніше ніж за 24 годин до запланованого часу доставки.

7.4. Право власності на Товар, а також ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) замовлених товарів переходять від Продавця до Покупця з моменту фактичної передачі товарів Покупцю або уповноваженій ним особі, що засвідчується підписанням Покупцем видаткової накладної, або іншого документу, що до неї прирівнюється. У разі передачі Товару перевізнику, ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) замовлених товарів переходять до перевізника з моменту отримання ним Товару.

Підписання Покупцем накладної свідчить про прийняття товару Покупцем без будь-яких зауважень щодо зовнішнього вигляду товару, його якості, кількості та/або комплектності, а також про те, що послуги з доставки товару надані Продавцем в повному обсязі, вчасно та належним чином.

7.5. У випадку обґрунтованої відмови Покупця від прийняття доставленого Товару (або частини з доставлених товарів) з підстав не відповідності будь-яких характеристик товару (марка, модель, колір) характеристикам, вказаним у заявці на доставку та у розрахунковому документі про оплату товару, та/або у випадку доставки пошкодженого або некомплектного товару, Продавець здійснює заміну такого товару на належний протягом 72 годин чи іншого погодженого часу з моменту відмови Покупця від приймання товару за власний рахунок.

7.6. Продавець не несе відповідальності та не відповідає перед Покупцем за дії перевізника (Нова пошта, Ін тайм, Делівері, тощо), у тому числі, в частині дотримання останнім строків доставки Товару.

 

8. ПЕРЕВІРКА ТОВАРУ, ОБМІН ТА ПОВЕРНЕННЯ.

8.1. При передачі замовлених товарів Покупцеві обидві сторони зобов'язані перевірити відповідність найменування та кількості товарів зазначеним у замовленні Покупця. При цьому Покупець визнає, що можливі розбіжності реальних і представлених в каталогах та описах характеристик, оскільки виробники залишають за собою право змінювати ці характеристики без попереднього повідомлення Продавця. Покупець має право відмовитися приймати товар при виявленні невідповідності.

8.2. Вимоги (претензії) Покупців щодо обміну, розірвання договору, якості, безпеки, гарантійного ремонту та обміну товарів придбаних Покупцем на умовах цього договору, заявляються Покупцем, а також розглядаються та задовольняються Продавцем відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

 

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання, чи неналежне виконання зобов’язань за умовами Договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором.

До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.і.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, страйки, епідемії, тощо), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції, заборони на торгівлю та інше). Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик за наслідками форс-мажорних обставин.

 

10. ГАРАНТІЯ НА ТОВАР

10.1. На всі товари Продавця розповсюджуються гарантійні зобов’язання, згідно гарантійної політики виробника Товару та відповідно до законодавства України. Гарантійні зобов'язання розпочинаються з моменту поставки Товару Покупцю.

10.2. Умови надання гарантійних зобов’язань та порядок їх реалізації можуть оприлюднюватися Продавцем у розділі «ГАРАНТІЯ» або аналогічному розділі, розміщеному на сайті Інтернет-магазину https://pro-sound.com.ua.

10.3. Продавець гарантує достовірність інформації розміщеної на сайті www.muztorg.ua в обсягах не більших за такі ж гарантії надані власниками такої інформації та/або наданої виробником Товару, якщо інформація стосується Товару, колір та форма Товару може відрізнятися від оригіналу в залежності від специфіки передачі зображення монітору.

 

11. ІНФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

11.1. Покупець зобов’язаний надати точну і правдиву інформацію в кількості необхідній для надання послуг та/або купівлі Товару, які він отримує або купує.

11.2. Продавець збирає і опрацьовує персональні дані Покупців (а саме: прізвище, ім’я, по батькові Покупця; адреса доставки; контактні телефони, адреса електронної пошти, тощо) в цілях: - виконання умов даного Договору; - оформлення замовлення; - доставки Покупцю замовленого ним Товару.

11.3. Доступ до персональних даних Покупця мають лише особи, які безпосередньо залучені до виконання Замовлення.

11.4. Продавець зобов’язується: дотримуватися конфіденційності стосовно персональних даних Покупців; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; виключити доступ до персональних даних Покупців, осіб, що не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення, окрім випадків передбачених чинним законодавством України.

11.5. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

11.6. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні Замовлення. Продавець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

11.7. Власним акцептуванням Договору Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://pro-sound.com.ua. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту https://pro-sound.com.ua, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Продавця.

11.8. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

12.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

12.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

12.4. Продавець не несе будь-яку відповідальність за невиконання умов Договору Покупцем за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Продавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Покупця та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та/або настання форс-мажорних обставин).

 

13. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

13.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

13.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Покупцем чи відмова виконувати умови укладеного Договору Продавцем є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

13.3. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Покупцем та укладеним за місцезнаходженням Продавця з дати акцептування.

13.4. Договір автоматично датується реальним часом прийняття (акцепту) пропозиції Покупцем.

13.5. Продавець залишає за собою право внести зміни в умови Оферти і відкликати Оферту у будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Продавцем змін в Оферту, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти, якщо інший термін набуття чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні.

13.6. Покупець погоджується і визнає, що внесення змін в Оферту спричиняє за собою внесення цих змін у вже укладений і діючий Договір між Покупцем та Продавцем, і ці зміни в Договорі набувають чинності одночасно з такими змінами в Оферті.

13.7. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

 

14. КОНТАКТИ

14.1. З усіх питань, що виникають з приводу даного Договору, будь-ласка звертайтесь до Продавця:

Тел.: (093) 154-25-21

E-mail: prosoundd.ukraine@gmail.com.